Green Future

We willen de ecologische impact van onze activiteiten minimaal houden. Daarom nemen we heel wat maatregelen om energie te besparen en produceren we zelf groene energie. Ook in onze transporten en afvalbeleid streven we naar (energie)zuinigheid en effici├źntie op alle vlakken.....

 • Water

  Euro Tap Rent beschikt over een eigen afvalwaterzuivering, hierdoor zorgen wij ervoor dat ons afvalwater voor lozing voldoet aan de strengste normen betreffende de actuele lozingsnormen voor oppervlaktewater.

  Hier gaat Euro Tap Rent nog verder door recuperatie van het afvalwater en hergebruik als proceswater door nabehandeling van het afvalwater en streven we naar de best haalbare kwaliteit voor hergebruik

 • Energie

  Eerst en vooral willen we ons energieverbruik zo veel mogelijk beperken. Daarnaast investeren we in de productie van hernieuwbare energie uit zon.

 • CO2 uitstoot

  De omschakeling naar een milieuvriendelijke euro 6 voertuigvloot zorgt voor een verdere reductie van de CO┬▓-uitstoot en Euro Tap Rent volgt het verbruik van zijn voertuigen op via de boordcomputers. Hierdoor kunnen wij onze medewerkers begeleiden en motiveren om een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.

 • Afvalbeheer

  Euro Tap Rent werkt mee aan de gescheiden ophaling van de afvalstromen en engageert zich voor de afvalstoffen gescheiden aan te bieden. Euro Tap Rent zorgt er zo voor dat er op alle mogelijk manieren kan gerecycleerd worden en dat bepaalde stukken een tweede leven krijgen.